Banklar borclunun sağlığını istər İn­di­ki za­man­da ki­mə­sə bank­dan kre­dit gö­tü­rən za­man za­min dür­maq da təh­lü­kə­li­dir. Bir də gör­dün, pul gö­tü­rən qa­lıb qı­raq­da, sə­ni qan­dal­la­yıb­lar ki, kre­di­ti qay