50-ni aşırdın... İnan­mı­ram ki, bir kim­sə Eti­bar Cəb­ra­yı­loğ­lun­dan in­cik ola. Ta­nı­dı­ğım il­lər­də onun bir ada­mın qəl­bi­nə də­yə­cək han­sı­sa bir söz iş­lət­di­yi­ni eşit­mə­mi­şəm. Jur­na­lis­ti­ka&sh