Niyə getsin?! Mən bizim bəzi jurnalistləri heç cür başa düşəmmirəm. Durub dururkən birdən hansısa partiya rəhbərinə naqolay bir sual verirlər: “Sədrlikdən getmək fikriniz varmı?” Gedənlərin partiyasını görən həmin adam buna “hə” deyər, sizcə? Deməz. Elə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri S