Özünü ağa kimi aparan direktorlar Orta məktəblərdə hansısa bir işlə bağlı pul yığılması məsələsi həmişə olub, var və gələcəkdə də olmayacağına heç kəs təminat verə bilməz. Düzdür, Təhsil Nazirliyi bu kimi məsələləri həmişə təkzib edir, amma o da var ki, od olmayan yerdən tüstü çıxmır. Od demiş, bəzi kənd yerlər