Leşdən pul çıxaranlar Xey­li müd­də­tiy­di ki, leş əti sa­tan­lar­dan xə­bər-ətər yo­xuy­du. Am­ma bir şe­yə öy­rən­cək­li­lə­rə töv­bə ol­ma­dı­ğı ki­mi, bun­lar da dinc da­ya­na bil­mə­di­lər, de­yə­sən. Odur ki, mən­ş