Prezident İlham Əliyev: "Yeni idarəetmə strukturu olmalıdır"

12.01.2019 15:37
385
Prezident İlham Əliyev: "Yeni idarəetmə strukturu olmalıdır"


Azərbaycanda idarəetmə strukturunda islahatlar davam etdiriləcək. Bununla bağlı məlumatı Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında verib. Cənab Prezident qeyd edib ki, mövcud idarəetmədə strukturu köhnəlib: "Bilirsiniz, mən əldə edilmiş uğurlar haqqında həmişə danışmağa hazıram və fəxr ediləsi məsələlər kifayət qədər çoxdur. Ancaq mən həmişə, necə deyərlər, narazı oluram. Çünki mən istəyirəm ki, daha yaxşı olsun. İstəyirəm ki, bu pozuntular olmasın. Harada ki mümkündür, biz maksimum dərəcədə öz imkanlarımızdan istifadə edək ki, işlər daha da yaxşı getsin. Ona görə kadr islahatı da bu məqsədi daşıyır. İndi struktur islahatı gözlənilir. Çünki indi idarəetmədə struktur köhnəlib. Yeni idarəetmə strukturu olmalıdır - daha çevik, daha yığcam, daha məqsədyönlü".


Cənab Prezident qeyd edib ki, illər boyu yeni qurumlar yaranır və onlar yarananda o qədər də hiss olunmur: "Biri orada, biri burada yarandı, bir agentlik, bir xidmət yarandı. Sonra da baxanda görürük ki, bizim idarəetmə strukturumuz böyük dərəcədə şişirdilib. İndi dünyada əks proses gedir - idarəetmə daha yığcam, çevik, daha da məqsədyönlü və az işçi ilə böyük iş görmək üçün. Amma bizdə idarəetmə sistemi şişir. Buna son qoyulmalıdır. Ona görə struktur islahatı, kadr islahatı aparılmalıdır. Hər bir sahədə o sahəyə rəhbərlik edən şəxslər mütləq maksimum səmərə ilə işləməlidirlər".

Açar sözlər: