Elzadan yeni şeir - "Məti mətdən mət yaradan mətbuat"

23.07.2019 22:22
294
Elzadan yeni şeir - "Məti mətdən mət yaradan mətbuat"

Əməkdar artist Elza Seyidcahan yeni şeir yazıb.


Ekspress.az xəbər verir ki, müğənni, milli məbuat gününə həsr etdiyi "Əkinçi"adlı şeirini "İnstagram" səhifəsində paylaşıb.


Əkinçi...


Mətbuatda bata - batdı

Söz xəzinəsində 

Cıdır düzü, atı çapdı

Göl zəmisində

Boranı çoxdu, qışı yazdı

Mətin-mətin sözün mət olsun

Mətbuat

Mətdən doğan Mətbuat

Məti mətdən mət yaradan

Mətbuat

Sözü Mədhdən Mədh edəsiz

Sözü atdan atlana

Addım-addım mat edəsiz

Hər əzaba qatlana

Sözü altdan qazıb-qazıb

Neft edəsiz

Dəryalardan qızıl balıq

Təkin sözün 3 arzusu

3 ümmanı, 3 gümanı

o zamanı, bu zamanı

o zaman, bu zaman

o qananı, bu yalanı

Bu, bu mətdi bu.

Atdı bu, 

Şehdi Vazeh,

Mehdi Qulu

Bu Sabirdir, Ələkbərdir.

Bu Mirzədir, Fətəlidir.

Felyetonlar mətindən.

Mət yaranır.

Polemika balından,

Bal kəsilir.

Va alleykuma gözündən

Göz açılır.

Nəzirələr sözündən

Söz yaranır

Qələmindən od yağır

Zərdabilər.

Zər qədrini zər bilər.

Nə əkərsən, onu biçərsən

Əkinçi.

Ək bitsin inci-inci.

Atdı bu, çapdı bu. 

Çapa-çapa çatdı bu

Tapdı bu, yazdı bu.

Qələminiz müdrük- müdrük

Şirin-şirin, həzin-həzin

Yalvarsın O, Allaha

Qaytarsınlar aldıqlarını

Qaytarsınlar aldıqlarını

Topxanaya, Qarabağa

İsa Bulağının yanına gedək

Qapa-qapa qabağa gedək

Mətbuat yerli- dibli

Mövhumat sirli-sirli

Təsürat gizli-gizli

Məlumat isti-isti

Yalan söz pisdi-pisdi.

Çap çaparaq,

Qap qoparaq

Mətbuatdı, köhlən atdı

Qır atdı

Qırdı atdı

Kimi çapdı,

Kimi çatdı

Kimi yazdı

kimi atdı

Mənim dostum mətbuatdı.